ขอบคุณทุกท่าน
เดินทางมาจนถึงวันสุดท้ายของโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV แล้วนะคะ

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจกับ Blog การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ป.1 เทอม 1 ของเรานะคะ

โครงการนี้มีกำหนดระยะเวลาเริ่มตั้งแต่ 18 พฤษภาคม  - 30 มิถุนายน 2563

ซึ่ง Blog นี้ จะยังคงอยู่ ไม่ได้ปิดนะคะ เผื่อผู้ปกครองต้องการดูย้อนหลัง เพื่อสอนทบทวน

ก็ยังสามารถเข้ามาดาวน์โหลดไฟล์ได้

แต่ต้องขอเรียนให้ทราบว่า หากภายภาคหน้า ทาง dltv.ac.th หรือ dltv-channel(youtube) 

ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่อยู่ (url) ของ files 

ก็จะทำให้ลิงค์ที่อยู่ใน blog นี้ ไม่สามารถเข้าถึงไฟล์นั้นๆ ไปด้วยนะคะ

แจ้งเพื่อทราบ

ขอบคุณค่ะ