16-มิย-2563 ป.1 เทอม 1

08.30 ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับ 10 ถึง 20 ในรูปกระจาย
09.30 ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง สระอะ สระอา
10.30 ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 * เรื่อง หน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (5)
12.30 ง11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน (2)
13.30 -
08.30  
วิชา : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับ 10 ถึง 20 ในรูปกระจาย

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26889
สรุปเนื้อหา :

11 = 10 + 1 12 = 10 + 2 13 = 10 + 3 14 = 10 + 4

15 = 10 + 5 16 = 10 + 6 17 = 10 + 7 18 = 10 + 8

19 = 10 + 9 20 = 20 + 0

การเขียนในลักษณะนี้เรียกว่าเขียนจานวนในรูปกระจาย

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40754

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40756

วิดีโอประกอบการสอน :

คลิปเสียงประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42200

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

09.30 
วิชา : ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง สระอะ สระอา

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26163
สรุปเนื้อหา :

1. การอ่านคำที่ประสมด้วยสระเดี่ยว สระอะ สระอา กับพยัญชนะอักษรกลาง

2. การเขียนคำที่ประสมด้วยสระเดี่ยว สระอะ สระอา กับพยัญชนะอักษรกลาง

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/39420

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/39421

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/39423

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

10.30 
วิชา : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 * เรื่อง หน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (5)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26985
สรุปเนื้อหา :

ร่างกายของเราประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ เช่น ตา หู จมูก ปาก แขนและมือ ขาและเท้า โดยแต่ละส่วนของร่างกายทำหน้าที่ต่าง ๆ และทำหน้าที่ร่วมกันในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายอาจทำให้กิจกรรมต่าง ๆ ได้ไม่เป็นปกติ


สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41168

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41159

วิดีโอประกอบการสอน :

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

12.30 
วิชา : ง11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน (2)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27174
สรุปเนื้อหา :
การรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด คุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41254

ใบงานประกอบการสอน :

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41255

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

13.30 -
วิชา : 
DLTV :
Youtube:
สรุปเนื้อหา :
สื่อประกอบการสอน :
ใบงานประกอบการสอน :
วิดีโอประกอบการสอน :
เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

Rerun
13:30:00
-
14:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *
15:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 * 
16:30:00
R : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 * 
17:30:00
-
18:30:00
R : ง11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา) *
20:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *
21:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
22:30:00
R : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 *
23:30:00
R : ง11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา) *
00:30:00
-

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น