12-มิย-2563 ป.1 เทอม 1

08.30 ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 * เรื่อง หน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (4)
09.30 ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย แสดง จำนวนนับ 10 ถึง 14
10.30 ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง นี่ของของเธอ (1)
12.30 -
13.30 -
08.30 
วิชา : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 * เรื่อง หน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (4)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26984
สรุปเนื้อหา :
ร่างกายของเราประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ เช่น ตา หู จมูก ปาก แขนและมือ ขาและเท้า โดยแต่ละส่วนของร่างกายทำหน้าที่ต่าง ๆ และทำหน้าที่ร่วมกันในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายอาจทำให้กิจกรรมต่าง ๆ ได้ไม่เป็นปกติ
สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41165

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41166

วิดีโอประกอบการสอน :

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

09.30 
วิชา : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย แสดง จำนวนนับ 10 ถึง 14

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26887
สรุปเนื้อหา :
ตัวเลขฮินดูอารบิก 10 11 12 13 14 ตัวเลขไทย ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแสดงจำนวนเขียนตัวหนังสือเป็น สิบ สิบเอ็ด สิบสอง สิบสาม สิบสี่ ตามลาดับ

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40742

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40744

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40746

คลิปเสียงประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42198

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

10.30 
วิชา : ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง นี่ของของเธอ (1)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26161
สรุปเนื้อหา :

1. การจำแนกพยัญชนะ
2. การอ่านพยัญชนะอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ำ
3. การเขียนพยัญชนะอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ำ
4. การอ่านลทอาขยาน นี่ของของเธอ
5. มีมารยาทที่ดีในการอ่านเขียน
6. มีมารยาทที่ดีในการฟัง ดู พูด

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/39338

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/39340

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/39342

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

12.30 
วิชา :
DLTV :
Youtube: 
สรุปเนื้อหา :
สื่อประกอบการสอน : 
ใบงานประกอบการสอน : 
วิดีโอประกอบการสอน : 
เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

13.30
DLTV :
Youtube: 
สรุปเนื้อหา :
สื่อประกอบการสอน : 
ใบงานประกอบการสอน :
วิดีโอประกอบการสอน :
เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

Rerun
13:30:00
-
14:30:00
R : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 *
15:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1
16:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
17:30:00
-
18:30:00
-
20:30:00
R : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 *
21:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1
22:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
23:30:00
-
00:30:00
-

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น