05-มิย-2563 ป.1 เทอม 1

08.30 ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 * เรื่อง หน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (2)
09.30 ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การบอกจำนวน 6 ถึง 10 โดยไม่ต้องนับ
10.30 ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง อักษรกลาง (2)
12.30 -
13.30 -
08.30 
วิชา : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 * เรื่อง หน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (2)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26982
สรุปเนื้อหา :
มนุษย์ใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ เช่น ตา หู จมูก ปาก แขนและมือ ขาและเท้า โดยแต่ละส่วนของร่างกายทำหน้าที่แตกต่างกัน

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42579

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41160

วิดีโอประกอบการสอน :

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

09.30 
วิชา : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การบอกจำนวน 6 ถึง 10 โดยไม่ต้องนับ

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26876
สรุปเนื้อหา :
เราสามารถบอกจำนวนแบบฉับพลันได้จากการมอง โดยไม่ต้องนับ

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40702

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40704

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40706

คลิปเสียงประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42193

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

10.30 
วิชา : ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง อักษรกลาง (2)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26156
สรุปเนื้อหา :

1. ระบุพยัญชนะอักษรกลาง
2. การอ่านพยัญชนะอักษรกลาง
3. การเขียนพยัญชนะอักษรกลาง
4. มีมารยาทที่ดีในการอ่าน - การเขียน

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/39323

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/39324

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/39325

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

12.30 
วิชา :
DLTV :
Youtube: 
สรุปเนื้อหา :
สื่อประกอบการสอน : 
ใบงานประกอบการสอน : 
วิดีโอประกอบการสอน : 
เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

13.30
DLTV :
Youtube: 
สรุปเนื้อหา :
สื่อประกอบการสอน : 
ใบงานประกอบการสอน :
วิดีโอประกอบการสอน :
เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

Rerun
13:30:00
-
14:30:00
R : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 *
15:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1
16:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
17:30:00
-
18:30:00
-
20:30:00
R : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 *
21:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1
22:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
23:30:00
-
00:30:00
-

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น