30-มิย-2563 ป.1 เทอม 1

08.30 ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆ (2)
09.30 ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง เจ้าเนื้อละมุน (1)
10.30 ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 * เรื่อง การดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 3
12.30 ง11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง ทำงานดีมีความสุข (2)
13.30 -
08.30  
วิชา : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆ (2)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26905
Youtube:

สรุปเนื้อหา :
การบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆ อาจใช้คำ ข้างซ้าย ข้างขวา ข้างหน้า ข้างหลัง ถัดจาก ระหว่าง.......กับ ตั้งแต่......ถึง.....

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40812

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40814

วิดีโอประกอบการสอน :

คลิปเสียงประกอบการสอน

เพลงประกอบการสอน: https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42233

09.30 
วิชา : ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง เจ้าเนื้อละมุน (1)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26173
Youtube:

สรุปเนื้อหา :

1. การอ่านพยัญชนะอักษรต่ำ อักษรสูง ประสม สระอะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู
2. การเขียนพยัญชนะอักษรต่ำ อักษรสูงประสม สระอะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู
3. การอ่านแบบแจกลูกและอ่านเป็นคำ

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40512

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40513

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/40514

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

10.30 
วิชา : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 * เรื่อง การดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (3)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26989
Youtube:

สรุปเนื้อหา :

ร่างกายของเรา ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ หลายส่วนเราควรดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอย่างถูกต้อง สะอาด และปลอดภัยอยู่เสมอ เพื่อให้ทำหน้าที่ต่อไปได้ เช่น ใช้ตามองตัวหนังสือในที่ที่ มีแสงสว่างเพียงพอ ดูแลตาให้ปลอดภัยจากอันตราย และรักษาความสะอาดตาอยู่เสมอ

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41196

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41197

วิดีโอประกอบการสอน :

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

12.30 
วิชา : ง11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง ทำงานดีมีความสุข (2)

DLTV : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27176
Youtube:

สรุปเนื้อหา :
การทำงานที่สุจริต ทำให้เกิดรายได้อย่างภาคภูมิใจและส่งผลให้ชีวิตมีความสุข ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม

สื่อประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41268

ใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/41269

วิดีโอประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42183

เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

13.30 -
วิชา : 
DLTV :
Youtube:
สรุปเนื้อหา :
สื่อประกอบการสอน :
ใบงานประกอบการสอน :
วิดีโอประกอบการสอน :
เพลง/กิจกรรมประกอบการสอน

Rerun
13:30:00
-
14:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *
15:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 * 
16:30:00
R : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 * 
17:30:00
-
18:30:00
R : ง11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา) *
20:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 *
21:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 *
22:30:00
R : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 *
23:30:00
R : ง11101 กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา) *
00:30:00
-

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น